Писмо до Дедо Мраз

“Писмо до Дедо Мраз” - говорна игра

5-6 години

Објект - Сонце

Цел: Да се развива способност за меѓусебна комуникација и потикнување на детето за разговор со врсници, да се поддржува во збогатување на социјалното и емоционалното искуство.