Новогодишно колаче

“Новогодишно колаче” - приказна по серија слики 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат позитивни емоции и чувство на симпатија преку разбирање на  емоционални состојби, развој на ситната мускулатура.