Новогодишна честитка

Објект - Пчелка 2  

Возрасна група 4-5 години

Цел на активноста: Да се развијат способности за истражување и откривање на  различните ликовни  материјали и техники, нивните комбинации и правилно користење на ликовниот материјал.