Нова година и Дедо Мраз

“Нова година и Дедо Мраз” приказна по серија слики

Возрасна група 4-6 години

Објект Буба Мара 1

Целта на активноста ни беше да се развива способноста за раскажување настани по слики, да се поддржува детето да ги развива и негува позитивните емоции и да ја развива свеста за своите желби и потреби.