Многу сакам снег

“Многу сакам снег” - песна

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат кон сопствен стил на учење и способност за ликовно изразување на претставите.