Коледарско торбиче

“Коледарско торбиче” - ликовна игра со колаж

Возраст - 2-3 години 

Објект - Буба Мара

Цел на активноста: Да се поттикнува да негува позитивни чувства кон прослава на празници.