Коледе

“Коледе” - традиционални стихови и игри

Коледарчиња на возраст од 4-5 години од објект “Буба Мара”

Целта е децата да се поттикнуваат кон запознавање на традицијата и обичаите на нашиот народ, припадност кон групата и позитивни  емоции.