Снешко

Активност во група од 3-4 години во објект “Буба Мара”. 

Цел - Да се поттикнуваат способностите на детето за цртање и обликување на разни едноставни форми и облици.