Капата на снешко

Активност во група од 5-6 години во објект “Буба Мара”

Креативна работилница - “Капата на снешко”