Зима

“Зима” - ликовна игра (сликање)

Возраст на деца - 2-3 години од објект “Буба Мара”

Цел на активноста:

Да се развиваат способности за опсервација и имагинација според доживувањата низ ликовните активности.