Лакомото зајаче

"Лакомото зајаче" - драматизација на приказна

Возраст од 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - да се оспособи да изведува некои елементи на драматизација и да се јакне  самодовербата и фантазијата кај детето.