Мериме со стапалки

Деца на возраст од 3-4 години 

Објект “Сонце”

“Мериме со стапалки” 

Цел: да се поттикнува и развива способноста за поврзување на предметите со броевите - колку стапалки изнесува должината или висината.