Зошто носиме топла облека

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнува и поддржува сфаќањето на причинско-последичните врски и релации, стекнување на знаења и вештини  преку набљудување и манипулација со разновидни материјали, запознавање со атмосферските промени и начинот на облекување во зима.