Василица - народни обичаи и традиција

“Василица - народни обичаи и традиција”
3-4 години
Објект - Буба Мара
 
"Подготовка на лепче со паричка"
4-6 години
Објект - Лавче
 
"Лепче со паричка за Василица"
“Празнични колачиња” (ликовна игра) 
2-4 години
Објект - Лавче
 
Целта на денешните активности поврзани со празникот Василица беше запознавањето со традицијата и обичаите при прославување на празникот Василица, поттикнување и развивање чувство на припадност во групата, разбирање на социјалните улоги и негување на чувството на љубов кон себе и другите луѓе.