Снегот носи радост

4-6 години

Објект - “Буба Мара 1”

Целта на активноста ни беше да се развиваат способности кај детето за препознавање на годишното време Зима, со развивање на способноста на детето да ја користи доминантната рака.