Зошто снегулките се топат

3-4 години

Објект: Сонце

Истражувачка игра - “Зошто снегулките се топат”

Цел: Да се поттикне детето да поставува прашања во момент на набљудувањето.