Морковче

"Морковче" - ликовна игра

Возраст на деца од 2-4 години

Објект - "Лавче" 

Цел - Да се поттикне да ги користи движењата на прстите и дланката за конкретна цел.