Зима

“Зима” - стихови 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на свесност за сопствените начини и пристап во откривање на нови сознанија, способност за забележување и ликовно изразување на претставите, развој на мисловни процеси и помнење.