Хранилка за птици

Објект - Пчелка 2    

Возраст на деца од 4-5 години

Цел на активноста: Да се поттикнува  развојот на свесноста за сопствената улога во поддршка на опстанокот на природата; да се развива истрајноста во процесот на учење и да се охрабрува детето да поставува прашања со цел да добие објаснување на нештата што не се јасни.