Влијанието на отпадот врз здравјето и средината

Децата на возраст од 5-6 години од објект “Пчелка 2” ја реализираа еколошката содржина “Влијанието на отпадот врз здравјето и средината”. 

Целта е детето да се поттикнува на еколошка свест и прифаќање на екологијата како дел од современиот начин на живеење.