Снешко

“Снешко” (раскажи според сликите)

Возрасна група од 4-6 години

Објект “Буба Мара 1”

Целта на активноста ни беше да се развива способноста кај детето за раскажување на настани по слики кои имаат одреден редослед и да се поттикнува да ја користи доминантната рака и да сече со ножици.