Коцки мраз

“Коцки мраз” - натпреварувачка игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се поттикнува љубопитноста на децата за нови работи; да се развива способноста за носење предмети од едно на друго место.