Болно мече

“Болно мече” - песна

4-5 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се охрабрат да ја развиваат осетливоста за чувствата на другите преку разбирање  на емоционални состојби, чувство на емпатија.