Гладното пиленце

Активност "Гладното пиленце"

Возраст 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се поттикнат сознанијата за основните фактори и услови за опстојување и развој на живиот свет.