Зошто паѓаат снегулки

“Зошто паѓаат снегулки” - разговор 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на стекнување знаења за атмосферските промени во зима, способност за правилно користење на ножици, креативно изразување на претставите, усогласување  на музика со движења.