Пингвини

Објект - Буба Мара 1

5-6 години

“Пингвини” - изработки

Да се поттикне креативноста во секојдневните активности.