Подготовка за во училиште

Збогум градинке!

 • Пренесете му го на детето позитивниот став кон училиштето.
 • Немојте да имате преголеми очекувања и барања.
 • Подгответе го заедно местото каде ќе учи и ќе се подготвува за во училиште.
 • Помогнете му на детето да ја прифати учителката, новите обврски и начин на живот. 
 • Изразете доверба во вашето дете, во училиштето и учителкатата.
 • Покажете интерес за секое случување во училиштето. 
 • Не заборавајте да посветите внимание на детските чувства, доживувања и размислувања.
 • Научете го детето кој е најсигурниот пат до училиште.
 • Дајте му можност на вашето дете да се обиде да направи нешто ново, охрабрете го, поттикнете го и пофалете го.
 • Негувајте ги културно-хигиенските навики на детето.
 • На секое дете му се потребни доследност и правила. Поставете граници на однесување, но и слобода на избор.
 • Вклучете го детето во решавање на проблемите и во донесување на одлуки во работите кои се однесуваат на неговиот живот.
 • Бидете модел на однесување на вашето дете.
 • Разговарајте постојано со вашето дете.
 • Бидете поддршка кога детето ги изразува своите емоции.
 • Поддржете го детето во своите верувања. 
 • Не го оптеретувајте детето со вашите преголеми очекувања; нагласете го трудот, а не успехот.
 • Поттикнувајте ја самостојноста кај детето.
 • Задолжувајте го детето со ситни задачи (учество во домашни активности).
 • Поттикнувајте го детето да го заврши веќе започнатото.
 • Поддржувајте ја и развивајте ја заинтересираноста на детето и иницијативноста за барање одговор.
 • Поттикнувајте соработка со другите.

Патот до среќата е да ги сакате, да им помагате и да ги почитувате децата од најраното детство па се до нивната зрелост.