Известување

Почитувани родители и соработници,
ЈУДГ „Буба Мара“
Ве известува дека од 11.03.2020 година (среда) ќе го прекине воспитно - образовниот процес,
како дел од мерките и активностите за превенција од ширењето на корона вирус.
Мерката е со траење од 14 дена, согласно со Одлуката на Владата на РСМ, а по препорака на комисијата за заразни болести.
Со почит,
ЈУДГ "Буба Мара"