Информација

ВАЖНА НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ДО РОДИТЕЛИТЕ!!!
Почитувани родители!
Со оглед на тоа дека се јави потреба за давање на потврди за престој во градинка на вашите деца и пред завршување на мерките, а по известување на МТСП, Ве информираме дека потврдите ќе се издаваат 
утре (петок) 13.03.2020 г, (вторник) 17.03.2020 г., (четврток) 19.03.2020 г. од 09.00ч - 11.00ч  во управата објект „Буба Мара„ Бул. „Асном“ бр.194, Скопје
СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ИНСТРУКЦИИ КОИ НИ ПРИСТИГНУВААТ ОФИЦИЈАЛНО ОД НАШЕТО МИНИСТЕРСТВО И ЗА СЕКОЈА НОВА ПРОМЕНА ЌЕ БИДЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВЕСТЕНИ!
Ви благодариме на вашето разбирање
СО ПОЧИТ
ЈУДГ „Буба Мара“