Известување

Почитувани родители ,
Ве известуваме дека поради новонастаната состојба со коронавирусот и засилените предлог мерки од страна на Владата на Р. С. Македонија, ЈУДГ „Буба Мара“ потврдите ќе ги издава исклучиво по електронски пат,
иако лицата кои користат оправдано отсуство поради дете во градинка можат да приложат на работодавачот и уплатница за платен надомоест за престој во детска градинка.
Кај вашиот работовач не треба да ги приложите двете работи, туку потребна ви е или потврда или уплатница, а не двете.
СО ПОЧИТ,
ЈУДГ „ БУБА МАРА“