Бесплатни и слободни дигитални платформи

За децата од предучилишна возраст!
#СедетеДома и едуцирајте се и во вакви вонредни околности, во домашни услови.
Видете ја оваа листа бесплатни и слободни за користење дигитални платформи, апликации и содржини што може да бидат корисни за вашето дете
Бесплатни дигитални алатки за поддршка на учење од далечина
МТСП:
Апелираме до родителите да ги користат достапните содржини и едукативни емисии за деца од предучилишна возраст