Интерен оглас раководител

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје објавува:
ИНТЕРЕН ОГЛАС​
за унапредување на јавен службеник на работно место раководител