Објект - Буба Мара

Објект - Буба Мара
Бул. Асном бр. 194, Аеродром, Скопје
Телефон: 02/ 2434-530
Воспитувач раководител: Царе Дамјановска
Површина на објектот 1665.84 м2
Дворна површина 5962.46 м2
Капацитет на деца 210
Воспитни групи градинка 8 со 325 деца
и 3 групи јасли со 44 деца