Објект - Буба Мара 1

Објект - Буба Мара 1
 
Бул. Асном бр. 194, Аеродром, Скопје
Телефон: 02/2434-530
Воспитувач раководител: *
Површина на објектот 1152.85 м2
Дворна површина 5962.46 м2
Капацитет на деца *
Воспитни групи градинка * групи со * деца
и * група јасли со * деца