Чудна шума

Почитувани родители, 
 
Утре, понеделник, во објект “Буба Мара“ од 9:30 часот и во објект “Сонце” со почеток во 10:00 часот децата ќе можат да ја проследат интерактивната претстава “Чудна шума”. 
 
Во вторник претставата ќе можат да ја проследат децата од објект “Пчелка 1” во 9:00 часот и објект “Пчелка 2” во 10:00 часот. 
Цената на билетот е 60 денари. 
 
Со почит, 
ЈУДГ “Буба Мара”