Објекти

bubamara objekt

Објект - Буба Мара

Површина на објектот 1515 м2
Дворна површина 3049 м2
Капацитет на деца 210 Воспитни
групи градинка 8 со 325 деца
и 3 групи јасли со 44 деца
Бул. Асном 194, Аеродром, Скопје Телефон: 02/ 2434-530
Воспитувач раководител:
Царе Дамјановска
e-мail: bubamara194@yahoo.com

pcelka objekt

Објект - Пчелка 1

Површина на објектот 874 м2
Дворна површина 9026 м2
Капацитет на деца 180
Воспитни групи градинка 9
со 230 деца и 3 група јасли со 21 дете
Ул.Грамос 11 ,Аеродром, Скопје Телефон: 02/ 2442-266
Воспитувач раководител:
Убавка Шивачева
e-mail: pcelka1@yahoo.com

Објект - Пчелка 2

Површина на објектот 1200 м2
Дворна површина 5633 м2
Капацитет на деца 180 Воспитни
групи градинка 7 групи со 186 деца
и 3 група јасли со 22 деца
Ул. Аврора 29,Аеродром, Скопје
Телефон: 02/ 2443-526
Воспитувач раководител:
Ирена Левковски
e-mail: pcelka2@yahoo.com

Објект - Сонце

УЛ, 1612 ''бр 6 АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ Телефон: 02/ 6152-690
Воспитувач раководител:
Валентина Кроневска
e-mail: soncelisice@yahoo.com

Објект -ЛАВЧЕ

Површина на објектот: 241 м2
Капацитет на деца:
50 Воспитни групи: 2
Ул: Горно Лисиче бр.23, Аеродром, Скопје
Воспитувач раководител:
Анета Василевска

Споделете преку

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn